>

Sleutelverklaring Downloaden

Deze verklaring is alleen te gebruiken in geval van tijdelijk beschikbaar stellen van sleutels in verband met bezichtiging, opnemen van maten e.d. door bijvoorbeeld een koper of huurder. Is het de bedoeling dat betrokkene de feitelijke beschikking over het object krijgt –voor reparaties, inrichting, etc- dan is een veel uitvoeriger regeling nodig. De verklaring is niet ontworpen in de gedachte dat op deze manier ‘zoekers’ op pad kunnen worden gestuurd. In voorkomend geval kan de verklaring ook dan zijn nut bewijzen, maar persoonlijke begeleiding blijft een betere oplossing!

Bij simpele, tijdelijke afgifte van een sleutel is het opstellen van een verklaring om minstens twee redenen nuttig: De afgifte zelf wordt vastgelegd èn de ontvanger wordt duidelijk gemaakt wat wel en niet de bedoeling is. Het afgeven van een sleutel verdient instemming van de eigenaar van het pand.

Compare Listings

Titel Prijs Status Type Gebied Doel Slaapkamers Badkamers

Compare